ਦਫਤਰੀ ਅਮਲਾ

ਕਾਲਜ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਮਲਾ
1. ਸੁਪਰਡੈਂਟ: ਖ਼ਾਲੀ 
2. ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ:   (ੳ) ਸ੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾਂ
3. ਕਲਰਕ: ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਸੂ ਰਾਣੀ
4. ਕਲਰਕ:  ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮੋਨੀਕਾ
5. ਕਲਰਕ:  ਖ਼ਾਲੀ 
6.ਕਲਰਕ (ਕੰਟਰੈਕਟ): ਸ੍ਰੀ ਨਿਸ਼ਾ ਰਾਣੀ
7. ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨ: ਖ਼ਾਲੀ
8. ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਰਿਸਟੋਰਰ: ਖ਼ਾਲੀ
9. ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਅਟੈਂਡੈਂਟ: ਖ਼ਾਲੀ
10. ਸੇਵਾਦਾਰ: (ੳ) ਖ਼ਾਲੀ (ਅ  ਸ੍ਰੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ 
10. ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ: ਸ੍ਰੀ ਸੋਨੂੰ ਬਹਾਦਰ   
11. ਚੌਕੀਦਾਰ: ਖ਼ਾਲੀ
12. ਮਾਲੀ: (ੳ) ਖ਼ਾਲੀ (ਅ) ਖ਼ਾਲੀ
 
 

 
This document was last modified on: 15-07-2020